Stichting CRIO

Het RSIN/fiscaalnummer van stichting Crio is 818479188

Uit onderzoeken naar ervaringen met zelfstandig wonen en deelname aan de samenleving van mensen met een verstandelijke en of lichamelijke beperking blijkt dat voor veel mensen de laatste jaren de vrijheid en de kwaliteit van hun leven er op vooruit is gegaan.

De ondervraagden geven wel aan dat zij nog niet genoeg mixen in de samenleving. Er is
sprake van goede contacten met hun begeleiders maar buren, familie en vrienden zien zij
beduidend minder vaak.

Er kan en moet nog veel gebeuren op het gebied van integratie en participatie van mensen
met een verstandelijke handicap en of lichamelijke beperking.

helpende handen

Het is vooral belangrijk dat we anderen er achter laten komen dat mensen met een
verstandelijke handicap en of lichamelijke beperking in een gevarieerde samenleving een
waardevolle rol kunnen spelen en dat we bijdragen aan elkaars mens zijn.