Bestuur en beloningsbeleid

Het bestuur van de stichting Crio

Het bestuur van stichting Crio  berust bij de directeur de heer Hans Mulder, onder toezicht van de Raad van Toezicht.

De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter Raad van Toezicht: Mevrouw Titia van Hezel – Terpstra

Lid Raad van Toezicht: de heer Philip Rolefes

Lid Raad van Toezicht: de heer Peter van Marle

Lid Raad van Toezicht: Mevrouw Karin Nijhof Emmerink

Het beloningsbeleid van stichting Crio

De bestuurder en de leden van de Raad van Toezicht ontvangen voor hun beleidsbepalende werkzaamheden geen beloning. Waar nodig kunnen zij aanspraak maken op een onkostenvergoeding en vacatiegeld.