Doel

Doelstelling en beleidsplan

De stichting Crio heeft ten doel:
De problematiek rond gehandicapten op hun weg naar zelfstandigheid in beeld te brengen.
Zij wil daarin oplossingen na te streven en gelijkertijd educatief materiaal ontwikkelen dat de integratie en participatie (verder) ondersteunt.
De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door het realiseren van mogelijkheden voor film-, video-, podium- en theaterproducties.

Het leveren van producten waarin specifiek een maatschappelijk kritisch doel is
geformuleerd. Bijvoorbeeld ; integratie en participatieproblematiek, internetgevaren,
tolerantie en veiligheid, druggebruik, pesten, het onderhouden van relaties, het uitbrengen van informatie en documentatiemateriaal specifiek gericht op het maatschappelijk kritische doel van film-, video-, podium- en of theaterproducties, dat met name geschikt is als lesmateriaal.

Middels het samenwerken van jongeren en volwassenen met of zonder verstandelijke of
lichamelijke beperking in projecten wil stichting CRIO helpen gehandicapten meer bewust te
maken van hun waarde in de maatschappelijke omgeving.

Beleidsplan

Informatie over het beleidsplan vindt u onder de pagina projecten