Projecten

Sinterklaastoneel

Jaarlijks wordt er een sinterklaasvoorstelling geschreven. Theater Kopstand verzorgt deze voorstellingen en brengt in samenwerking met de band Flying Birds, bestaande uit leden met een verstandelijke beperking, een show waar een steeds groter worden groep belangstellenden naar komt kijken. In 2012 bezochten 1325 toeschouwers de komische voorstelling O,o koning Julius. In 2013 werd het  theaterstuk Chaos in de speelgoedwinkel va gespeeld in theater De Hofpoort in Coevorden en het Kulturhus van Borne. ook de komende jaren zullen er meerdere voorstellingen worden gespeeld.

1367270939-14 Sinterklaas

Het boek LINA  

IMG_0587

Het boek LINA is geschreven op basis van het eerder geschreven script voor de film LINA.

Het boek is interessant voor jongeren vanaf 14 jaar, jonge mensen die een opleiding volgen in de richting Zorg en Welzijn en studenten aan de Pedagogische Academie, voor opvoeders, onderwijzers en hulpverleners in instellingen die dagelijks of regelmatig in aanraking komen met genoemde doelgroepen.

Inkomsten die voortvloeien uit de verkoop van het boek helpen de stichting bij het doel de speelfilm LINA te realiseren.

De speelfilm LINA

http://www.project-lina.nl/de-film/
De speelfilm LINA is bedoeld voor alle jongeren in Nederland en daarbuiten. Het gaat hierbij
om jongeren van 12 jaar en ouder met of zonder verstandelijke en of lichamelijke beperking.

De film is ook interessant voor opvoeders en leerkrachten van opleidingsscholen als de ROC
en de Pedagogische Academie.

Met de realisatie van de film wil stichting CRIO;
-een film maken waarin mensen met en zonder verstandelijk en of lichamelijke beperking
samenwerken, leren en acteren.
-mogelijkheden creëren voor hen binnen de doelgroep die interesse hebben in taken of
werkzaamheden die voorkomen bij de productie van een film.
-het samenwerken stimuleren van begeleiders en pupillen in een uniek project.
-het in beeld brengen van een aantal maatschappelijke problemen zoals die in het boek LINA zijn beschreven.
-in het project worden de professionele begeleiders ondersteund door o.a. studenten uit
opleidingen en vrijwilligers.

Hierdoor leidt het project LINA tot een informatieve / educatieve speelfilm. De film is door
haar beelden en de mogelijkheden die zij na vertoning in discussies en workshops biedt een
maatschappij kritische film te noemen.