Vermogen

Het vermogen van de stichting wordt gevormd door:
-subsidies en donaties
-vergoeding voor verrichte diensten
-schenkingen, erfstellingen en legaten
-alle andere wettige verkregen middelen